Les aanbod

Wetenschap en techniek is voor kinderen onderzoeken, experimenteren, evalueren en actief aan de slag gaan. Hierbij leren ze hun vindingrijkheid en vaardigheden in te zetten en problemen op een creatieve manier op te lossen. Ze ontwikkelen een onderzoekende houding en leren reflecteren en kritisch te zijn.

Wetenschap en techniek sluit prachtig aan bij de nieuwsgierigheid, creativiteit en het probleemoplossend vermogen van kinderen. Door het gebruik van LEGO® is de betrokkenheid van de kinderen groot, het materiaal is herkenbaar, geeft vertrouwen en daagt uit om aan de slag te gaan. 

‘Leren Programmeren’ is ook onderdeel van wetenschap en techniek onderwijs het maakt de verbinding naar ICT. Door het werken met de veelzijdige LEGO® programmeer oplossingen bieden we voor elke leeftijd een passend progamma waarbij de kinderen vertrouwd raken met programmeren.

Door het bouwen met Kid K’nex® komt de verbeelding van kinderen tot leven.

Wij bieden de kinderen kennis over de wereld om hen heen en geven ze de ruimte om al spelend en bouwend tot meer inzicht te komen. Ze ontdekken, creëren, testen en evalueren zelfstandig maar vooral ook samen met de andere kinderen.

Met Kid K’nex® kunnen de meest uiteenlopende bouwwerken gemaakt worden. Wij richten ons op verschillende thema’s, we starten met een kringgesprek waarna de kinderen zelf aan de slag gaan met een bouwkaart. De modellen die de kinderen bouwen prikkelen de fantasie en dagen de kinderen uit tot (samen) spelen en expressie.

 • Bouwen met Kid K’nex®
 • Doelgroep: leerlingen groep 1 – 2
 • Groepsgrootte max 12 kinderen of max 24 bij werken in tweetallen
 • Aanbevolen lesduur 45 min

Met de Coding Express van LEGO® Education maken kleuters op een intuïtieve manier kennis met programmeren en andere belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden. Ze lossen problemen op door samen te werken en oefenen zo ook hun sociale vaardigheden. 

De leerlingen creëren en brengen ideeën tot uitdrukking terwijl zij een trein en een spoorbaan bouwen en actiestenen plaatsen om het gedrag van de trein te beïnvloeden. 

In elke les leiden strategische vragen de kinderen door het proces van het toepassen van vroege programmeerconcepten en -vaardigheden, terwijl de LEGO® DUPLO bouwactiviteiten creativiteit, onderzoek en ontdekken bevordert.. 

 • Kennismaking met programmeren met LEGO Coding Express® 
 • Doelgroep leerlingen groep 1 – 2
 • Groepsgrootte max 12 kinderen
 • Aanbevolen lesduur 45 min

Door het bouwen van machines en constructies van Lego® raken de leerlingen bekend met technische en natuurkunde principes en zien die ook fysiek werkend in de gebouwde modellen. De modellen sluiten aan bij verschillende thema’s die we gedurende een serie lessen zullen behandelen, zoals krachten, evenwicht en verschillende vormen van energie. De leerlingen raken bekend met mechanische basisprincipes zoals tandwielen, hefbomen, katrollen, wielen en assen en onderzoeken en testen de verschillende toepassingen. 

We dagen de kinderen uit om de modellen naar eigen inzicht te verbeteren en uit te breiden en doen daarbij een beroep op probleemoplossend denken, creativiteit en meer 21e-eeuwse vaardigheden.

Het niveau van de lessen passen we aan op de doelgroep. 

 • Bouwen met technisch gemotoriseerde Lego®
 • Doelgroep: leerlingen groep 3 t/m 8 (Aanbod op maat)
 • Groepsgrootte max 16 kinderen of max 32 bij werken in tweetallen
 • Aanbevolen lesduur 75 min

Basis niveau

In het basisprogramma gaan we aan de slag met het ontwerpen en bouwen van robots met Lego WeDo®. De leerlingen maken naast de mechanische kant van het bouwen ook kennis met de softwarematige kant namelijk het programmeren. Ze leren de grondbeginselen van coderen en robotica en ontwikkelen vaardigheden die nodig zijn voor het begrijpen van de logica achter vrijwel elke coderingstaal die tegenwoordig worden gebruikt. 

 • Bouwen en programmeren met Lego We Do®
 • Doelgroep: leerlingen groep 4 t/m 8 (Aanbod op maat)
 • Groepsgrootte max 16 kinderen (werken in tweetallen)
 • Aanbevolen lesduur 90 min

Voortgezet niveau

In het voortgezetprogramma gaan we aan de slag met het ontwerpen en bouwen van robots met Lego Mindstorms® en duiken de leerlingen dieper in het coderen. Ze maken gebruik van de EV3 intelligente steen die verschillende motoren kan aansturen met meerdere sensoren als input. De op scratch gebaseerde programmeertaal laat complexere programmeringen toe die de leerlingen op een intuïtieve manier ontdekken en leren toepassen.

 • Bouwen en programmeren met Lego Mindstorms®
 • Doelgroep: leerlingen onderbouw VO
 • Groepsgrootte max 14 kinderen (werken in tweetallen)
 • Aanbevolen lesduur 75 min